Standpunten

Zoeken

01. Solidariteit

Armoede is geen optie in een rijk land. De PvdA wil investeren in mensen die in de knel zitten. Schuldhulpverlening, inkomensondersteuning en begeleiding naar werk – dat zijn taken die voor de PvdA er toe doen. Een participatiefonds zorgt er voor dat iedereen mee kan doen aan het sociale leven. Maar de PvdA vraagt ook wat mensen zelf kunnen bijdragen aan hun eigen situatie én wat hij of zij in kan brengen, kan betekenen voor anderen. Pas daarna komt de vraag welke professionele hulp nodig is.

Lees verder

02. Solide financiën

Net als de afgelopen jaren kiest de PvdA voor een sober financieel beleid dat scherp op inkomsten en uitgaven let. Tegenover noodzakelijke uitgaven moeten voldoende inkomsten staan. De PvdA kiest ervoor mensen met een hoger inkomen meer te belasten en mensen met een kleine beurs te ontzien. Sterke schouders dragen de zwaarste lasten.

Lees verder

03. Sámen leven

Met de PvdA kiest u voor een partij die het samen leven in dorpen, verenigingen en organisaties voorop stelt. De afgelopen jaren vonden er prachtige initiatieven plaats rond bijvoorbeeld het openhouden van de bibliotheek in Zevenhuizen, de bouw van het Multifunctioneel Centrum in Oostwold, het Dorpshuis Lettelbert en heel recent de restauratie van de Boerderij in Tolbert, waar het dorpshuis een onderkomen heeft gevonden De PvdA wil een enthousiaste partner zijn bij dergelijke vormen van sociale zelfredzaamheid, initiatief en ondernemerschap.

Lees verder

04. Werk, werk, werk

De gemeente Leek doet het al vele jaren lang relatief goed op de arbeidsmarkt. Het bedrijventerrein Leeksterveld stroomt vol. Toch gaat de crisis aan Leek niet voorbij, de werkloosheid neemt toe. Daarom moet er een Plan van de Participatie komen waarin alle betrokken partijen nagaan wat verdere groei van het aanbod van werk in de weg staat. De gemeente neemt het initiatief.

Lees verder

05. Nieuwe taken, nieuwe gemeente

De overheveling van omvangrijke taken van het Rijk naar de gemeente vraagt om een sterke gemeentelijke organisatie met veel kwaliteit. Te kleine gemeenten kunnen die nieuwe taken niet aan. Daarom is herindeling onvermijdelijk. De PvdA is om die redenen voorstander van één gemeente Westerkwartier. Maar de afstand tot de burger moet klein blijven. Daarom kiest de PvdA voor sterke dorpen met ruime voor eigen ideeën.

Lees verder

06. Mooie en lelijke plekken

In Oostwold, Tolbert en in Leek verrezen recent tal van nieuwe gebouwencomplexen, een multifunctioneel centrum, een dorpshuis, een winkelcentrum en een appartementencomplex. Daarmee kregen deze dorpen er vitale plekken bij. De PvdA streeft ernaar het tempo van dorpsontwikkeling in stand te houden maar pleit voor tussentijdse oplossingen voor lelijke plekken zoals bij de entree van Leek.

Lees verder

07. Milieu, natuur, vervoer

Er valt per fiets en te voet veel te genieten van de prachtige omgeving van Leek. De PvdA zet zich in voor een groene en toegankelijke omgeving. Duurzaam vervoer, aparte busbanen, (lange afstands)fietspaden, elektrische auto’s maar ook goede fietsenrekken bij bushaltes krijgen aandacht.

Lees verder

08. Zorg in de buurt

Gewoon in je eigen wijk kunnen blijven wonen als je ouder wordt of gehandicapt raakt, is belangrijk. Daarvoor is vrijwillige en betaalde zorg in dorp of buurt noodzakelijk. De PvdA wil er alles aan doen dit mogelijk te maken. Allereerst door mantelzorgers en vrijwilligers te ondersteunen, maar ook door het stimuleren van de bouw van huizen die levensloopbestendig zijn.

Lees verder

09. MantelzorgMaatjes

Leek start een 'MantelzorgMaatje' project. Het combineren van mantelzorg met werk en een eigen huishouden met of zonder kinderen is zwaar. Het project ‘MantelzorgMaatje’ verlicht die belasting. Als maatje ondersteun je de mantelzorger. Zo geef je de mantelzorger tijd om zijn of haar accu weer op te laden.

Lees verder

10. Jongeren

We geven jongeren een stem. Jongeren willen we bereiken op een laagdrempelige manier, in hun directe omgeving, op trapveldjes en open terreintjes. Samenwerking tussen jongerenwerk, jeugdzorg en sportverenigingen vinden we belangrijk.

Lees verder