7 april 2016

Verzoek: schrijf een stukje!

21 maart 2016

Verzoek: schrijf een stukje!

Beste PvdA’ers,

Zoals jullie zullen weten staat de afdeling Leek van de PvdA op het punt zichzelf op te heffen en op te gaan in een PvdA afdeling Westerkwartier.

Het is de bedoeling tijdens een ledenbijeenkomst op 24 april a.s. daarover een principebesluit te nemen zodat de formele opheffing (voorgenomen datum : 1 juli) kan samenvallen met oprichting van de nieuwe afdeling. Nadere informatie en uitnodiging volgt.

Nu valt onze herstichting in een jubileumjaar: in 1946, 70 jaar geleden, werd de PvdA opgericht en werd de SDAP afdeling Leek omgezet in een afdeling van de PvdA.

Als bestuur van de afdeling willen we om al die redenen (fusie, 70 jaar jong) een jubileumnummeruitbrengen van ons eigenste partijkrantje.  Een PK waarin we nog es omkijken en zien wat we meenemen naar de nieuwe afdeling. Maar het moet ook een nummer worden waarin we hoogte- en dieptepunten, anekdotes en curieuze momenten de revue laten passeren.

Om die reden willen we je vragen een korte bijdrage (250 woorden maximaal) te schrijven waarin je een hoogst persoonlijke herinnering ophaalt aan de afdeling, fractie, campagnevoeren of andere politieke gebeurtenissen in, rond of met de PvdA. Minstens zo belangrijk is een foto, tekening, portret of enig ander visueel element dat het lees- en kijkplezier kan verhogen.

Je bijdrage ontvangen we graag binnen twee weken, maar uiterlijk 10 april op het volgende emailadres:Eskesjb@gmail.com  

Heel graag jullie medewerking!

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Voorzitter, Joost Eskes

0594 519270