26 december 2014

Op werkbezoek bij de kinderopvang – door Bianca Kaatee (PvdA) en Koos Siegers (CU)

Nadat ondergetekenden elkaar tijdens een raadsavond in de haren waren gevlogen over de peuteropvang, was het nu (11 december) tijd voor een ‘verzoenings’ bezoek.

In een van de Groninger stadswijken waren we van harte welkom.

Tijdens een plezierig onderhoud heb ik (Koos) de ruimte gekregen al mijn kritische en soms sceptische vragen af te vuren op mevrouw Inge de Vries van KidsFirst/COP

Naast de vele vragen gelukkig ook veel antwoorden gekregen. Deze antwoorden en de bevindingen van deze middag nemen we als bagage mee om in de toekomst onze keuzes te bepalen.

Dat wij daar individueel en ook vanuit partij oogpunt anders over blijven denken is daarin niet relevant, wat vooral van groot belang is dat we elkaar en het werk in de kinderopvang nu veel beter begrijpen.

Als afsluiting van het werkbezoek hebben we de aanwezige groep nog even bezocht. We hebben mogen ervaren hoe het er aan toe gaat binnen een groep en hebben ook nog even deelgenomen aan het groepsproces.  Met een aanbod (voor Koos) op zak om te komen werken  bij KidsFirst/COP zijn we eensgezind huiswaarts gekeerd.

Bianca Kaatee (PvdA) en Koos Siegers (ChristenUnie)