9 april 2016

Het centrum van Tolbert en de supermarkt Poiesz

Meer dan 20 jaar geleden zijn de inwoners van Tolbert al begonnen met het ontwikkelen van een leefbaar centrum. Een van die aspecten was de buurtsuper, en nog steeds is die belangrijk in het dorp. Het is niet voor niets dat er zoveel commotie is ontstaan bij het idee van een verplaatsing van de ‘buurtsuper’.

Tolbert heeft een kern om trots op te zijn. Een kern met ondernemende ondernemers die hebben bewezen, in tegenstelling tot landelijke trends, in staat te zijn om een bruisende kern met veel voorzieningen in stand te houden.

De Poiesz heeft aangegeven te willen uitbreiden. Daarnaast spelen er problemen m.b.t. verkeersveiligheid en voldoende parkeerplaatsen. Verplaatsing lijkt een mogelijke oplossing. Er zijn verschillende alternatieve locaties bekeken, die echter niet tot een goed alternatief hebben geleid.

Als mogelijke optie is de locatie van de Oude Huishoudschool genoemd, waarop de Poiesz een aanvraag voor wijziging bestemmingsplan indiende.

Dit heeft tot veel onrust geleid in het dorp Tolbert.

De angst van de handelsvereniging, dorpsbelangen en bewoners is dat wanneer de Poiesz het centrum zal verlaten, dit tot negatieve gevolgen zal leiden voor de klandizie en daarmee het mogelijke voorbestaan van de andere winkels in het dorp. Dit zal niet alleen grote gevolgen hebben voor de winkeliers in het dorp maar ook voor de bewoners van het dorp.

 

Het vervolg:

– De handelsvereniging en dorpsbelangen hebben zich hardop afgevraagd of alle mogelijke oplossingen voor de huidige locatie voldoende zijn verkend.

– De directie van de Poiesz, de handelsvereniging en dorpsbelangen zijn met elkaar in gesprek gegaan.

– Mogelijk zijn er oplossingen waardoor de Poiesz op de huidige locatie kan blijven, deze mogelijkheden worden de komende tijd nader verkend.

 

Hoe staat onze fractie hierin?

Onze fractie is zeer gereserveerd over het voorstel om het bestemmingsplan te wijzigen. Wij zien de voordelen van het bundelen van detailhandel op een plek door de versterkende werking. De buurtsuper vervult een belangrijke rol in het dorp, we hopen dan ook zeker dat er een passende oplossing gevonden gaat worden.

Natuurlijk moet er goed gekeken worden naar knelpunten die spelen op de huidige plaats, waaronder verkeersveiligheid. We hopen niet in een situatie terecht te komen waarin we voor de keuze komen te staan waarbij er geen supermarkt meer in het dorp is of alleen op de nieuwe locatie.

Sandra, Rianne