23 mei 2015

Gebiedscoöperatie Westerkwartier

De fracties van PvdA Leek, Marum en Zuidhorn bezochten 25 februari de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.
Dhr. Bergsma gaf een presentatie over de gebiedscoöperatie, de ontwikkelingen en de kansen.
In het kader van de nieuwe economie, is het nu een passende tijd en een passend klimaat om te kijken naar nieuwe vormen van organiseren. Organiseren van dat wat de burger wil. Van glasvezel of breedband internet tot verschillende energievormen. Het kan ook gaan over zorg, dorps-energie coöperaties en alternatieven voor grasverwerking voor boeren.

De gebiedscoöperatie wil hierin een partner zijn die ondersteunt, verbindt en kennis deelt. Dit vanuit een basis waarin ideeën worden gehaald bij de burgers: deze worden verbonden, verder ontwikkeld en er wordt kennis toegevoegd. De coöperatie kan ondersteunen in het zoeken naar financieringsmogelijkheden.
Na een inhoudelijke uitleg, het zoeken naar de meerwaarde voor het Westerkwartier en het concreet maken van voorbeelden die tot de verbeelding spreken keerden de fracties weer geïnspireerd huiswaarts. Genoeg stof tot nadenken en met de wens verder te onderzoeken op welke wijze we als fractie hier een vervolg aan kunnen geven.

We willen natuurlijk dhr. Hans Bergsma hartelijk bedanken voor zijn duidelijke en enthousiaste verhaal.

Sandra de Wit