8 juni 2015

ALV in de Gaveborg Oostwold 9 juni 20.00 uur

1.Opening
2. Verslag van het bestuur
  1. Leden – Yvonne
  2. Financiën – Be
  3. Communicatie – Pieter
  4.  Fusie – Joost
3. Verslag van de fractie en wethouder (Michiel en Ben)
4. Rondvraag