Ben Plandsoen

wethouder

 

IMG_fractie en Ben 2015

 

IMG_7352

Portefeuille

 • Jeugdondersteuning en jeugdzorg
 • Onderwijs inclusief volwasseneneducatie en bibliotheekwerk
 • Maatschappelijke ondersteuning en zorg, inclusief ondersteuning vrijwilligers en mantelzorgers gezondheidszorg
 • Ouderenondersteuning en ouderenzorg
 • Gehandicaptenbeleid
 • Volkshuisvesting
 • Regiovisie Groningen – Assen
  – samenwerking Leek – Roden
  – openbaar vervoer (HOV)
  – wonen
 • 2e loco-burgemeester