08. Zorg in de buurt

Gewoon in je eigen wijk kunnen blijven wonen als je ouder wordt of gehandicapt raakt, is belangrijk. Daarvoor is vrijwillige en betaalde zorg in dorp of buurt noodzakelijk. De PvdA wil er alles aan doen dit mogelijk te maken. Allereerst door mantelzorgers en vrijwilligers te ondersteunen, maar ook door het stimuleren van de bouw van huizen die levensloopbestendig zijn.