05. Nieuwe taken, nieuwe gemeente

De overheveling van omvangrijke taken van het Rijk naar de gemeente vraagt om een sterke gemeentelijke organisatie met veel kwaliteit. Te kleine gemeenten kunnen die nieuwe taken niet aan. Daarom is herindeling onvermijdelijk. De PvdA is om die redenen voorstander van één gemeente Westerkwartier. Maar de afstand tot de burger moet klein blijven. Daarom kiest de PvdA voor sterke dorpen met ruime voor eigen ideeën.