02. Solide financiën

Net als de afgelopen jaren kiest de PvdA voor een sober financieel beleid dat scherp op inkomsten en uitgaven let. Tegenover noodzakelijke uitgaven moeten voldoende inkomsten staan. De PvdA kiest ervoor mensen met een hoger inkomen meer te belasten en mensen met een kleine beurs te ontzien. Sterke schouders dragen de zwaarste lasten.