10. Jongeren

We geven jongeren een stem. Jongeren willen we bereiken op een laagdrempelige manier, in hun directe omgeving, op trapveldjes en open terreintjes. Samenwerking tussen jongerenwerk, jeugdzorg en sportverenigingen vinden we belangrijk.