01. Solidariteit

Armoede is geen optie in een rijk land. De PvdA wil investeren in mensen die in de knel zitten. Schuldhulpverlening, inkomensondersteuning en begeleiding naar werk – dat zijn taken die voor de PvdA er toe doen. Een participatiefonds zorgt er voor dat iedereen mee kan doen aan het sociale leven. Maar de PvdA vraagt ook wat mensen zelf kunnen bijdragen aan hun eigen situatie én wat hij of zij in kan brengen, kan betekenen voor anderen. Pas daarna komt de vraag welke professionele hulp nodig is.