Afdeling Westerkwartier een feit

DEZE WEBSITE WORDT NIET MEER GEACTUALISEERD IVM DE OPRICHTING VAN DE AFDELING WESTERKWARTIER. KIJK OP:
westerkwartier.pvda.nl

Deze zomer fuseerde onze PvdA afdeling Leek met de zuster-afdelingen in
Grootegast, Marum en Zuidhorn. Met onze fusie lopen we vooruit op de fusie van de gemeenten per 1 januari 2019.
U heeft daarover al één en ander in ons PKtje kunnen lezen.
Op zondag 24 april hebben we een feestelijke punt gezet achter de PvdAafdeling Leek. Een bijzondere bijeenkomst dus, met als elementen:
• een film met terugblik op het bestaan van de afdeling vanaf 1946 en
de SDAP jaren voor die tijd. Nostalgie dus.
• een blik vooruit d.m.v. een interview met onze oud-burgemeester
en nog immer actieve Siepie de Jong: waarom is de PvdA nog altijd
nodig?
• liederen van de cabaretgroep ‘Lach je Rood’ die in de jaren zeventig
en tachtig bijeenkomsten van de PvdA opfleurde met zang, muziek
en lach.
• de opheffingsvergadering zelf


Hier staan wij voor

  • Solidariteit: armoede is geen optie in een rijk land
  • Sámen leven: we ondersteunen lokale initiatieven die de gemeenschap versterken
  • Nieuwe taken, nieuwe gemeente: één gemeente Westerkwartier met sterke dorpen met een eigen identiteit

Politiek in Leek – door Sandra

16 december 2014

Vorig jaar, na de zomer vonden de gesprekken plaats over de verkiezingslijst. Vanaf vorig jaar oktober volg ik de fractie van de PVDA, de gemeente raad en het college actief. Onderweg naar de verkiezingen zag ik een raad die bezig was met de onderwerpen die zich voordeden. Soms zoekend naar waar een punt te maken,

lees verder »

De Ombudsman is er voor U – door Anne

2 december 2014

Als ombudsman probeer ik u als burger te helpen met problemen die u heeft met overheidsinstanties en die u zelf niet heeft kunnen oplossen. Ook kunt u bij mij terecht als u niet weet bij welke instantie of persoon u moet zijn voor uw probleem. Op zaterdag  22 november 2014 ben ik naar het ombudscongres

lees verder »

Van een afstandje… – door Jelle

1 december 2014

Nu ik door de verkiezingsuitslag van maart jl. veroordeeld werd tot het opvolgerschap, volg ik de gemeente politiek wat meer op afstand. Toch voel ik als eerste opvolger een verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van onze partij in de Raad en daarbuiten. Als lid van onze steunfractie en als geïnstalleerd raadscommissielid woon ik daarom regelmatig

lees verder »

Terugblik op een jaar in de politiek – door Sandra

1 december 2014

Vorig jaar om deze tijd vonden de gesprekken plaats over de verkiezingslijst. Vanaf vorig jaar deze tijd volg ik de fractie en de gemeenteraad actief. In februari en maart de verkiezingscampagne, met fractiegenoten, partijgenoten in bredere zin, binnen de gemeenten Leek, Grootegast, Marum en Zuidhorn. En vanaf mei geïnstalleerd als commissielid: dan is het nu

lees verder »

Communicatie en participatie – door Rianne

1 december 2014

Het woord communicatie valt zeer vaak binnen de diverse commissies. Zijn bewoners op de juiste manier betrokken en geïnformeerd?  Was de communicatie volledig en in begrijpelijke taal verstrekt? Het college hecht veel waarde aan het actief betrekken en informeren van bewoners. Natuurlijk gaat dat niet altijd vlekkeloos, maar wij zijn enthousiast over deze proactieve houding.

lees verder »

Bezuinigingen – door Rianne

1 december 2014

Het zal u niet zijn ontgaan dat de gemeente Leek in 2015 opnieuw moet bezuinigen. In de vorige bezuinigingsrondes was het al moeilijk en het zal alleen maar moeilijker worden. Gelukkig is het signaal van het college helder, we doen ons stinkende best om het sociale domein in de bezuinigingen te ontzien. Een standpunt wat

lees verder »

Algemene Beschouwingen Begroting 2015-2018 – door Michiel

1 december 2014

De PvdA heeft in zijn botten verantwoordelijkheid nemen voor alle mensen, maar zeker voor mensen die dat niet of in mindere mate zelf kunnen. Verantwoordelijkheid voor een fatsoenlijk leven, een fatsoenlijke baan, met fatsoenlijk loon en arbeidsomstandigheden. De Partij van de Arbeid neemt verantwoording voor een menswaardig bestaan. Zo was het meer dan honderd jaar

lees verder »

Inbreng PvdA in de commissie 19 november 2014: Sociaal Domein – door Bianca

25 november 2014

Als we in het Westerkwartier spreken over het Sociaal Domein, bedoelen we een samenhangend beleid voor de drie decentralisaties: WMO en langdurige zorg, jeugdzorg en de participatiewet. Er ligt nu een document in begrijpelijk Nederlands met een samenhangende visie en de daar uit voortvloeiende beleidskaders waarbinnen de verordeningen passen. Een majeure prestatie, waarvoor petje af!

lees verder »

Begroting 2015 en de oppositie in Leek

18 november 2014

Op 12 november 2014 heeft de gemeenteraad van Leek de meerjarenbegroting 2015 – 2018 vastgesteld. De oppositiepartijen hebben zich verenigd en zich aangekondigd als ‘de oppositie’. Ieder voor zich hebben ze dezelfde economische beschouwing gegeven op de voorliggende begroting: er moet bezuinigd worden, en wel direct. De voorstellen: 500.000 euro uit het sociaal domein en

lees verder »

Sociaal Domein door Bianca

18 november 2014

De komende maanden zal ik regelmatig op onze PvdA site berichten over de veranderingen in het Sociaal Domein. De belangrijkste bedoeling van de veranderingen is dat we met elkaar gaan samenleven, zorg hebben voor elkaar, het samen doen, solidair zijn en niet wegkijken. En samen-leven is toch eigenlijk wat iedereen wil? Samen met respect voor

lees verder »