Nieuws

Politiek in Leek – door Sandra

16 december 2014

Vorig jaar, na de zomer vonden de gesprekken plaats over de verkiezingslijst. Vanaf vorig jaar oktober volg ik de fractie van de PVDA, de gemeente raad en het college actief.

Onderweg naar de verkiezingen zag ik een raad die bezig was met de onderwerpen die zich voordeden. Soms zoekend naar waar een punt te maken, onderweg naar de verkiezingen. Iedereen wil toch in beeld zijn, laten zien waar hij voor staat. De verkiezingen hadden gevolgen. Voor veel partijen. Wanneer er verlies was, qua stemmen of qua plaats in de raad dan geeft dat reacties van teleurstelling, frustratie. Bij winst was er natuurlijk een heel andere emotie. Dit zijn processen die horen bij de wijze waarop we in Nederland omgaan met het besturen van het land, provincie en in dit geval gemeente.

Wat gebeurt er nu?

Ik zie een hard werkende raad en college. Er komt in razend tempo van alles ons af. Deels bekend, dus voortborduren op wat al eerder aan de orde is geweest. Deels nieuw, dan zoekend naar kaders. Er zijn vele bezoeken afgelegd, informatiebijeenkomsten geweest om de (deels nieuwe) raad te informeren. Dit geeft inzicht en letterlijk een idee van waar het over gaat.

Ik zie ook een raad die sinds de verkiezingen zoekt naar de nieuwe lijnen en nieuw evenwicht in de raad. De fractie van de PVDA zoekt, andere fracties zoeken eveneens. Hoe verhouden we ons tot elkaar en wie staat waar?

Ik zie ook dat we allen zoeken naar hoe om te gaan met hoofdlijnen. Soms neigend naar teveel ingaan op details.

Er is de wil bij de fracties om de communicatie met burgers te verbeteren, mooi om te zien.

Ik zie echter ook communicatie die ondermijnt. Die gericht is op personen of die ideeën van anderen niet accepteert.

Waar zijn wij als raad voor aangesteld? We zijn er voor de burgers, voor onze gemeente Leek. En wat is het mooi om te zien dat wij als fracties, ieder vanuit onze eigen waarden en ideeën, proberen bij te dragen aan de leefbaarheid van onze gemeente. Nederland is een democratie. Vandaaruit is het toch waardevol om een waarden gedreven open gesprek, discussie of debat te voeren en zo te komen tot een constructieve besluitvorming in de raad! Ik hoop op een verdere ontwikkeling in de komende periode op dit gebied, ik denk dat dat is waar we Leek mee verder helpen.

12 december 2014

Sandra de Wit

One Response to “Politiek in Leek – door Sandra”

  1. Joke brouwer schreef:

    beste Sandra
    Mooi stuk om te lezen, geeft het mooi weer hoe het gaat.
    Groet Joke Brouwer

Geef een reactie

* = verplicht, e-mailadres wordt niet gepubliceerd.